DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Issue 05 · Volume 52 · March 2020 DOI: 10.1055/s-010-45886

table of contents

Synform

A31

review

short review

645
Akkarasamiyo, Sunisa; Ruchirawat, Somsak; Ploypradith, Poonsaksi; Samec, Joseph S. M.: Transition-Metal-Catalyzed Suzuki–Miyaura-Type Cross-Coupling Reactions of π-Activated Alcohols
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202005/i_m0528_ga_10-1055_s-0039-1690740.gif
660
Fatykhov, Ramil F.; Chupakhin, Oleg N.; Inyutina, Anna K.; Khalymbadzha, Igor A.: Synthetic Approaches to Unsymmetrically Substituted 5,7-Dihydroxycoumarins
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202005/i_m0623_ga_10-1055_s-0039-1690780.gif
673
Meng, Yan-Ping; Wang, Shi-Meng; Fang, Wan-Yin; Xie, Zhi-Zhong; Leng, Jing; Alsulami, Hamed; Qin, Hua-Li: Ethenesulfonyl Fluoride (ESF) and Its Derivatives in SuFEx Click Chemistry and More
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202005/i_z0596_ga_10-1055_s-0039-1690038.gif

psp

688

paper

711
Yang, Zan; Wang, Yanhong; Hu, Liping; Yu, Jiangjing; Li, An; Li, Lijun; Yang, Tao; Zhou, Congshan: Electrochemically Induced Thiocyanation of Enaminones: Synthesis of Functionalized Alkenes and Chromones
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202005/i_h0532_ga_10-1055_s-0039-1691486.gif
727
735
Reddy, Julakanti Satyanarayana; Gangababu, Marri; Manimala, Patel; Rammohan, Aluru; Yadav, Jillu Singh: Studies towards the Total Synthesis of Kadcotrione B
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202005/i_z0513_ga_10-1055_s-0039-1691494.gif
763
Liu, Jiarun; Huang, Jiancheng; Jia, Kuiyong; Du, Tianxing; Zhao, Changyin; Zhu, Rongxiu; Liu, Xigong: Direct Oxidative Dearomatization of Indoles with Aromatic Ketones: Rapid Access to 2,2-Disubstituted Indolin-3-ones
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202005/i_h0583_ga_10-1055_s-0039-1691528.gif