DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Issue 06 · Volume 52 · March 2020 DOI: 10.1055/s-010-46047

table of contents

review

short review

796
Song, Si-Zhe; Dong, Youren; Ge, Guo-Ping; Li, Qiang; Wei, Wen-Ting: Recent Advances in Radical Nitration Using tert-Butyl Nitrite
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202006/i_z0621_ga_10-1055_s-0039-1690789.gif

feature

834
Gao, Qianwen; Liu, Ze-Shui; Hua, Yu; Zhou, Siwei; Cheng, Hong-Gang; Zhou, Qianghui: Alkyl Tosylates as Alkylating Reagents in the Catellani Reaction
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202006/i_z0637_ga_10-1055_s-0039-1690801.gif

psp

paper

853
Kohlhaas, Martha; Lutz, Fabian; Paransothy, Nirtharsan; Octa-Smolin, Frescilia; Wölper, Christoph; Niemeyer, Jochen: Synthesis of Bis-BINOL Derivatives: Linking via the 3-, 4-, or 5-Position by Generation of Suitable C1-Symmetric Precursors
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202006/i_c0597_ga_10-1055_s-0039-1690763.gif
861
Chang, Meng-Yang; Chen, Kuan-Ting; Tsai, Yu-Lin; Chen, Han-Yu: One-Pot Access to 2-Aryl-3-(arylmethyl)chromones
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202006/i_f0593_ga_10-1055_s-0039-1690760.gif
882
Pruschinski, Lucas; Lücke, Ana-Luiza; Freese, Tyll; Kahnert, Sean-Ray; Mummel, Sebastian; Schmidt, Andreas: Suzuki–Miyaura Cross-Couplings under Acidic Conditions
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202006/i_z0550_ga_10-1055_s-0039-1691487.gif
901
Liu, Yue; Zhang, Cheng; Liang, Xiaoxia; Zeng, Xianzhong; Lu, Rongmei; Fang, Zixuan; Wang, Shaoyu; Liu, Yanjun; Hu, Jinxing: Synthesis of 2-Imidazolines via Palladium-Catalyzed Cyclization Reaction of 2,3-Allenyl Amines and Aryl Iodides
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202006/i_h0558_ga_10-1055_s-0037-1610742.gif
942
Ohsawa, Kosuke; Zhao, Hongbin; Tokunaga, Takuya; Thomas, Carys; Ganesan, A.; Masuda, Yuichi; Doi, Takayuki: Stereoselective Synthesis of Protected l-allo-Enduracididine and l-Enduracididine via Asymmetric Nitroaldol Reaction
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202006/i_z0568_ga_10-1055_s-0039-1691522.gif