DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 12 · Volume 30 · July 2019 DOI: 10.1055/s-009-43444

table of contents

synpacts

account

letter

1419
Dong, Youxian; Ding, Zekun; Guo, Hong; Zhou, Le; Jiang, Nan; Chen, Heshan; Qiu, Saifeng; Xu, Xiaoxia; Zhang, Jianbo: A Highly Efficient Magnetic Iron(III) Nanocatalyst for Ferrier Rearrangements
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201912/i_w0186_ga_10-1055_s-0037-1611855.gif
1479
Li, Xiaohan; Sun, Bin; Yang, Jin; Zhang, Xun; Wang, Jiayang; Zhuang, Xiaohui; Jin, Can; Yu, Chuangming: The Allylic Acetoxylation of 1,1-Disubstituted Alkenes Catalyzed by a Palladium(II)/Monothiadiazole Ligand System
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201912/i_w0142_ga_10-1055_s-0037-1611560.gif
1484