DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 01 · Volume 35 · January 2024 · Sample Issue DOI: 10.1055/s-013-58756

Editorial

table of contents

Synform

A1

cluster

1
Yang, Youjun; Fan, Jiangli: Cluster Preface: Functional Dyes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202401/i_p00124_authors_10-1055_s-0043-1763657.jpg

account

Functional Dyes

3
Dahiwadkar, Rahul; Kaloo, Masood A.; Kanvah, Sriram: Functional α-Cyanostilbenes: Sensing to Imaging
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202401/i_l0106_ga_10-1055_a-2091-0916.jpg

cluster

Functional Dyes

101
Li, Jin; Wei, Ruwei; Zhang, Xiaodong; Luo, Xiao; Qian, Xuhong; Yang, Youjun: A Practical Synthesis of Near-Infrared Benzannulated Xanthenoid Dyes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202401/i_l0134_ga_10-1055_s-0042-1752719.gif
109
Dong, Yunhong; Cheng, Lin; Duan, Yanjuan; Xu, Huiru; Dong, Ruonan; Guo, Baolin; Cao, Liping: Dual Responses of Fluorescence and Circular Dichroism for Antibiotics by a Cationic Cage in Water
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202401/i_l0192_ga_10-1055_a-2109-0055.gif
118
Wang, Wanying; Yao, Qichao; Xu, Runfeng; Wang, Ankang; Chen, Pengzhong; Peng, Xiaojun: Novel Zinc(II) Phthalocyanine Dyes for Color Photoresists
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202401/i_l0111_ga_10-1055_a-2082-0818.gif
130
Zeng, Zhi-Yong; Zhao, Xiaoli; Huang, Junhai; Zhu, Jing; Jin, Tongxia; Hu, Lianrui; Dou, Wei-Tao; Xu, Lin: Anthracene-Functionalized Metallacage with Fluorescence Response Behavior to Anions
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202401/i_l0200_ga_10-1055_s-0042-1751486.jpg