DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 06 · Volume 30 · April 2019 DOI: 10.1055/s-009-42693

table of contents

Synform

A48

synpacts

account

letter

709
726
Zhang, Jieyu; Ke, Qiumin; Tian, Feitao; Jiang, Bei; Ji, Chang-An; Zhang, Lingling; Yu, Jian; Huang, Dayun; Yan, Guobing: Copper-Catalyzed Acetylation of Electron-Rich Phenols and Anilines
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201906/i_u0036_ga_10-1055_s-0037-1611741.gif
738
Yanagisawa, Akira; Yamashita, Yoshiki; Uchiyama, Chika; Nakano, Ryuta; Horiguchi, Moe; Ida, Kazuki: Asymmetric α-Amination Reaction of Alkenoate Cyclic Esters Catalyzed by Chiral Tin Alkoxides
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201906/i_u0043_ga_10-1055_s-0037-1612278.gif
748
Liu, Lixia; Sun, Yongli; Wang, Jiwu; Ou, Wentao; Wang, Xiaoji; Huang, Shuangping: A New Formal Synthetic Route to Entecavir
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201906/i_v0823_ga_10-1055_s-0037-1612215.gif