DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 09 · Volume 28 · June 2017 DOI: 10.1055/s-007-33992

synform

A87

synpacts

account

letter

1065
Inoue, Saori; Nagatani, Kotaro; Tezuka, Haruka; Hoshino, Yunosuke; Nakada, Masahisa: Catalytic Asymmetric Intramolecular Cyclopropanation of α-Diazo-α-Silyl Acetate
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201709/i_u0854_ga_10-1055_s-0036-1588414.gif
1083
Liu, Ruihuan; Wang, Yikun; Weng, Yanmei; Yao, Caiping; Zhang, Yan; Zhu, Gangzhi; He, Xiaoai; Xu, Kangping; Tan, Guishan: Iodine-Mediated One-Pot Synthesis of 2-(Piperazin-1-yl)pyrazine Derivatives from N-Alkyl Piperazines
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201709/i_w0817_ga_10-1055_s-0036-1588701.gif
1091
Kaga, Atsushi; Gandamana, Dhika Aditya; Tamura, Sayako; Demirelli, Mesut; Chiba, Shunsuke: [3+2] Annulation of Donor–Acceptor Cyclopropanes with Vinyl Azides
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201709/i_b0806_ga_10-1055_s-0036-1588703.gif
1101
O’Neil, Gregory W.; Craig, Alexander M.; Williams, John R.; Young, Jeffrey C.; Spiegel, P. Clint: Synthesis of the C1–C23 Fragment of the Archazolids and Evidence for V-ATPase but not COX Inhibitory Activity
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201709/i_r0865_ga_10-1055_s-0036-1588413.gif
1106
Miyagawa, Naoki; Murase, Yuki; Okano, Kentaro; Mori, Atsunori: Benzoxazole-Directed Halogen Dance of Bromofuran
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201709/i_u0860_ga_10-1055_s-0036-1588142.jpg
1116
Liu, Fangnan; Zhang, Zhiguo; Bao, Zongbi; Su, Baogen; Xing, Huabin; Yang, Qiwei; Yang, Yiwen; Ren, Qilong: Visible-Light-Mediated Dealkylative Coupling of Trialkylamines with Dialkyl Acetylenedicarboxylates
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201709/i_w0828_ga_10-1055_s-0036-1588704.gif

errata

e4
Ando, Yoshio; Matsumoto, Takashi; Suzuki, Keisuke: Intramolecular Photoredox Reaction of Naphthoquinone Derivatives