DOI: 10.1055/s-00050348

Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology

Issue 02 · Volume 44 · April 2023 DOI: 10.1055/s-013-57441 Special Issue: Imaging Guidelines: Part—1

Editor's Note

Review Article

150
Mahajan, Abhishek; Agarwal, Ujjwal; PG, Nandakumar; Vaish, Richa; Shukla, Shreya; Sahu, Arpita; Bhalla, Ashu Seith; Patil, Vasundhara; Ankathi, Suman Kumar; Laskar, Sarbani Ghosh; Patil, Vijay; Noronha, Vanita; Menon, Nandini; Prabhash, Kumar; Shah, Diva; Patil, Asawari; Ahuja, Ankita; Chaturvedi, Pankaj; Pai, Prathamesh S.; Dcruz, A K: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Oral Cancer
159
Mahajan, Abhishek; Shukla, Shreya; Ankathi, Suman Kumar; Shukla, Anuradha; Vaish, Richa; Suryavanshi, Shubham; Agarwal, Ujjwal; Patil, Vasundhara; Sahu, Arpita; Padashetty, Shubham; Laskar, Sarbani Ghosh; Patil, Vijay; Noronha, Vanita; Menon, Nandini; Prabhash, Kumar; Patil, Asawari; Chaturvedi, Pankaj; Pai, Prathamesh S.; Rane, Swapnil; Bal, Munita; Dcruz, A. K.: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Cancer of the Thyroid, Parathyroid, and Salivary Glands
175
Ahuja, Chirag Kamal; Agarwal, Vivek; Jain, Chirag; Vyas, Sameer; Kumar, Jyoti; Singh, Paramjeet: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Nasopharynx Carcinoma
181
Irodi, Aparna; Bhalla, Ashu Seith; Robinson Vimala, Leena; Yadav, Taruna; Adithan, Subathra; Bhujade, Harish; Sanghavi, Parang; Kale, Alok; Garg, Mandeep; Mahajan, Abhishek; Jaykar David Livingstone, Yvette Kirubha; Das, Sudha Kiran; H., Geethi M.; Sasidharan, Balukrishna; Thangakunam, Balamugesh; Pavamani, Simon; Isiah, Rajesh; Joel, Anjana; Bhat, Tameem Ahmad: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Lung Cancer
207
Thakur, Meenakshi; Chakrabarthi, Suma; Haria, Purvi; Hari, Smriti; Popat, Palak; Katdare, Aparna; Gala, Kunal; Chouhan, Sonal; Nair, Nita; Bajpai, Jyoti; Pathak, Rima; Shet, Tanuja; Mishra, Gauravi; Shah, Sneha; Joshi, Shalaka; Mynalli, Soujanya; Srikanth, Anne; Kulkarni, Suyash: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Breast Cancer
229
Chakrabarty, Nivedita; Mahajan, Abhishek; Patil, Prachi; Chowhan, Manoranjan; Munmmudi, Naveen; Niyogi, Devayani; Dabkara, Deepak; Singh, Suryaveer; Singh, Ajaykumar; Devarmani, Sanjana; Dhull, Varun Singh; Prabhash, Kumar: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Esophageal Cancer
241
Chatterjee, Argha; Mukhopadhyay, Sumit; Ghosh, Priya; Shah, Diva; Gehani, Anisha; Baheti, Akshay; Gupta, Bharat; Chandra, Aditi; Chaturvedi, Arvind K.; Khoda, Jeevitesh; Patra, Anurima; Lingegowda, Dayananda; Sen, Saugata: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Hepatic and Biliary Tract Cancer
251
Choudhari, Amit Kumar; Chandramohan, Anuradha; Shetty, Nitin; Kulkarni, Suyash; Shrikhande, Shailesh; Saklani, Avanish; Mittal, Rohin; Deodhar, Kedar; Yadav, Subhash; Engineer, Reena; Ostwal, Vikas; Patil, Prachi: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Peritoneal Malignancies
257
Janu, Amit; Patra, Anurima; Kumar, Mahesh; Gulia, Ashish; Kulkarni, Suyash; Shetty, Nitin Sudhakar; Puri, Ajay; Nayak, Prakash; Pruthi, Manish: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Bone Tumors
261
268
Majithia, Jinita; Prakash, Gagan; Thakur, MH; Popat, Palak; Sable, Nilesh; Katdare, Aparna; Kulkarni, Suyash; Chandra, Daksh: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Bladder and Urethral Malignancies
275
Katdare, Aparna; Popat, Palak; Sequeira, Rachel; Sable, Nilesh; Gala, Kunal; Chandra, Daksh; Agrawal, Archi; Prakash, Gagan; Murthy, Vedang; Menon, Santosh; Joshi, Amit; Singh, Ajaykumar; Kulkarni, Suyash: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Testicular Cancer
281
Sequeira, Rachel; Katdare, Aparna; Popat, Palak; Sable, Nilesh; Gala, Kunal; Chandra, Daksh; Agrawal, Archi; Prakash, Gagan; Murthy, Vedang; Menon, Santosh; Joshi, Amit; Singh, Ajaykumar; Kulkarni, Suyash: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Penile Cancer