DOI: 10.1055/s-00043364

Pharmaceutical Fronts

Most viewed articles in the last 3 months.

1
Yuan, Chunping; Hou, Huimin; Ou, Shuyun; Zhao, Shujing; Gao, Yongjian; Liu, Qing: New Technology of Thermoplastic Coating for Osmotic Pump Tablets: Study on in vitro Drug Release
4
Gong, Gui-Hua; Han, Shu; Huang, Xiao-Ling; Xie, Li-Ping; Zhang, Wei; Xu, Lei; Hu, You-Jia: The Expression of Recombinant Human Serum Albumin in the Mammary Gland of Transgenic Mice
6
Tang, Pei; Nie, Biao; Huang, Jiuzhong; Zhang, Yingjun; Zhang, Ji; Chen, Fen-er: Recent Advances of Pharmaceutical Process Chemistry and Its Innovation in China: Part 1
9
Yuan, Xiao-Han; Wang, Shuai; Wang, Xiao-Ning; Yu, Bin; Liu, Hong-Min: Synthesis of Natural Product-Like Tricyclic Higher-Carbon Sugar Nucleosides
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/202101/10-1055-s-0041-1731300-i2100011oa-toc.jpg
10