DOI: 10.1055/s-00043364

Pharmaceutical Fronts

eFirst

Publication Date: 12 September 2023

Original Article

Li, Jia-Yi; Peng, Xin-Yan; Huang, Yi-Lei; Jiang, Ling; Li, Jian-Qi; Yang, Xue-Zhi; Zhang, Qing-Wei: Design, Synthesis, and Neuroprotective Effects of Novel Cinnamamide-Piperidine and Piperazine Derivatives
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/EFirst/10-1055-s-0043-1774288-i2200045-toc.jpg

Publication Date: 05 September 2023

Original Article

Uti, Daniel E.; Ibiam, Udu A.; Omang, Wilson A.; Udeozor, Precious A.; Umoru, Grace U.; Nwadum, Solomon K.; Bawa, Inalegwu; Alum, Esther U.; Mordi, Joseph C.; Okoro, Edith O.; Obeten, Uket Nta; Onwe, Eucharia N.; Zakari, Suleiman; Opotu, Ohunene Rukayat; Aja, Patrick M.: Buchholzia coriacea Leaves Attenuated Dyslipidemia and Oxidative Stress in Hyperlipidemic Rats and Its Potential Targets In Silico

Publication Date: 24 August 2023

Original Article

Publication Date: 21 August 2023

Original Article

Chen, Jian-Li; Hu, Jing-Yu; Wang, Qi-Fan; Ge, Peng; Wang, Quan-Hui; Lou, Zi-Shuo: Multistep Synthesis of Paracetamol in Continuous Flow
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/EFirst/10-1055-s-0043-1772252-i2300030-toc.jpg

Publication Date: 18 August 2023

Publication Date: 03 August 2023