DOI: 10.1055/s-00050348

Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology

Issue 01 · Volume 44 · February 2023 DOI: 10.1055/s-013-56924

Editorial

001
Mahajan, Dr. Abhishek: Editorial

Review Article

002
Mahajan, Abhishek; Chakrabarty, Nivedita; Majithia, Jinita; Ahuja, Ankita; Agarwal, Ujjwal; Suryavanshi, Shubham; Biradar, Mahesh; Sharma, Prerit; Raghavan, Bagyam; Arafath, Rasheed; Shukla, Shreya: Multisystem Imaging Recommendations/Guidelines: In the Pursuit of Precision Oncology
026
039
Kapadia, Tejas; Sahu, Arpita; Mahajan, Abhishek; Ahuja, Ankita; Chatterjee, Abhishek; Sahu, Amit; Warade, Anshu; Padashetty, Shubham; Vijan, Antariksh; Chidambaranthan, Natesan; Dasgupta, Archya; Sridhar, Epari; Sahay, Ayushi; Shetty, Prakash; Prasad, Maya; Chinnaswamy, Girish; Moiyadi, Aliasgar; Gupta, Tejpal; Gala, Foram; Sankhe, Shilpa: Imaging Guidelines and Recommendations for Diagnosis, Surveillance, and Management of Pediatric CNS and Spinal Tumors
047
Bhalla, Ashu Seith; Mirza, Galib; Manchanda, Smita; Gehani, Anisha; Kumar, Rajeev; Sahu, Arpita; Thakar, Alok; Irodi, Aparna: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Sinonasal Tumors
054
Sahu, Arpita; Mahajan, Abhishek; Palsetia, Delnaz; Vaish, Richa; Laskar, Sarbani Ghosh; Kumar, Jyoti; Kamath, Namita; Bhalla, Ashu Seith; Shah, Diva; Sahu, Amit; Agarwal, Ujjwal; Venkatesh, Aditi; Ankathi, Suman Kumar; Janu, Amit; Patil, Vasundhara; Kapadia, Tejas H.; Bal, Munita; Sinha, Shwetabh; Prabhash, Kumar; Dcruz, A. K.: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging and Management of Larynx and Hypopharynx Cancer
066
Chatterjee, Argha; Shah, Diva; Roy, Bipradas; Ghosh, Joydeep; Ray, Soumendranath; Patra, Anurima; Gehani, Anisha; Gupta, Bharat; Ghosh, Priya; Mukhopadhyay, Sumit; Chandra, Aditi; Lingegowda, Dayananda; Sen, Saugata: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Gastric Cancer
071
Bansal, Abhinav; Baheti, Akshay D; Goyal, Ankur; Chandramohan, Anuradha; Eapen, Anu; Gupta, Pankaj; Sen, Saugata; Ankathi, Suman K; Agarwal, Archi; Saklani, Avanish; Mittal, Rohin; Parshad, Rajinder; Sharma, Raju: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Small Bowel and Colorectal Malignancies
077
Shetty, Nitin Sudhakar; Agarwal, Ujjwal; Choudhari, Amit; Gupta, Anurag; PG, Nandakumar; Bhandare, Manish; Gala, Kunal; Chandra, Daksh; Ramaswamy, Anant; Ostwal, Vikas; Shrikhande, Shailesh V.; Kulkarni, Suyash S.: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Pancreatic Cancer
084
Das, Chandan J; Aggarwal, Ankita; Singh, Prabhjot; Nayak, B; Yadav, Taruna; Lal, Anupam; Gorsi, Ujjwal; Batra, Atul; Shamim, Shamim Ahmed; Duara, Bijit Kumar; Arulraj, Kevin; Kaushal, Seema; Seth, Amlesh: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Renal Tumors
093
Kandasamy, Devasenathipathy; Gulati, Ajay; Simon, Betty; John, Reetu; Goyal, Alpesh: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Adrenal Tumors
100
Rupa, Renganathan; Prema, Renganathan; Popat, Palak Bhavesh; Manchanda, Smita; Venkatesh, Kasi; Chandramohan, Anuradha; Subbian, Anbukkani; Rangarajan, Bharath: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Ovarian and Fallopian Tube Cancers
110
Manchanda, Smita; Subashree, Anthoni Bala; Renganathan, Rupa; Popat, Palak Bhavesh; Dhamija, Ekta; Singhal, Seema; Bhatla, Neerja: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Uterine Cancer
119
Popat, Palak Bhavesh; Maheshwari, Amita; Manchanda, Smita; Renganathan, Rupa; Sen, Saugata; Dhamija, Ekta; Thakur, Meenakshi; Deodhar, Kedar; Chopra, Supriya; Kanteti, Aditya Pavan Kumar; Ghosh, Jaya; Shah, Sneha; Sable, Nilesh; Baheti, Akshay; Chauhan, Sonal; Gala, Kunal; Kulkarni, Suyash: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Cervical Cancer
130
Sable, Nilesh P.; Bakshi, Ganesh K.; Raghavan, N.; Bakshi, Hemang; Sharma, Rakesh; Menon, Santosh; Kumar, Prabhash; Katdare, Aparna; Popat, Palak: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Prostate Cancer
138
Smriti, Vasundhara; Baheti, Akshay D.; Shah, Sneha; Qureshi, Sajid S.; Shetty, Nanadan; Gala, Kunal; Kulkarni, Suyash; Raut, Abhijit; Kamble, Veenita; Chinnaswamy, Girish; Prasad, Maya; C. P, Badira; Ramadwar, Mukta; Singh, Suryaveer; Shukla, Anuradha; Panwala, Hirenkumar; Sahu, Arpita; Siddharth, Laskar; Kapadia, Tejas: Imaging Recommendations for Diagnosis, Staging, and Management of Pediatric Solid Tumors