DOI: 10.1055/s-00000017

Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes

Issue 08 · Volume 126 · September 2018 DOI: 10.1055/s-008-41296

Editorial

Article

472
Jin, Jiewen; Wang, Weimin; Gu, Tianwei; Chen, Wei; Lu, Jing; Bi, Yan; Zhu, Dalong: The Application of SUDOSCAN for Screening Diabetic Peripheral Neuropathy in Chinese Population
478
Chen, Pingan; Hou, Lina; Luo, Yishan; Chen, Lushan; Li, Shaonan; Lei, Xiaoming; Huang, Jiankai; Wu, Daihong: Effect of Diabetes on the Assessment Role of 2-Oxoglutarate to the Severity of Chronic Heart Failure
487
Zhang, Ling-Yun; Liu, Tao; Teng, Ya-Qin; Yao, Xiao-Yan; Zhao, Tian-Tian; Lin, Liang-Yan; Jin, Qing-Song; Jin, Yong-Jun: Effect of a 12-Week Aerobic Exercise Training on Serum Fetuin-A and Adipocytokine Levels in Type 2 Diabetes
513
Liu, Dan; Zhang, Yiyi; Liu, Yunhui; Hou, Liqiong; Li, Sheyu; Tian, Haoming; Zhao, Tieyun: Berberine Modulates Gut Microbiota and Reduces Insulin Resistance via the TLR4 Signaling Pathway
521
Sanverdi, Ilhan; Ozkaya, Enis; Kucur, Suna Kabil; Bilen, Dilsat; Eken, Meryem Kurek; Bilgic, Bulent Emre: Antral Follicle Diameter Variance Within Each Ovary May Be A Predictor For Poor Response In Cases With Normal Ovarian Reserve
528
Buyukinan, Muammer; Atar, Muge; Pirgon, Ozgur; Kurku, Huseyin; Erdem, S. Sami; Deniz, Isa: Anti-Mullerian Hormone and Inhibin B Levels in Obese Boys; Relations with Cardiovascular Risk Factors

Obituary