DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Zhang L, Liu H, Qiao G, Hou Z, Liu Y, Xiao Y, Guo H.
J. Am. Chem. Soc. 2015;
137: 4316

Bibliographische Angaben herunterladen