DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Kiyomori A, Marcoux JF, Buchwald SL.
Tetrahedron Lett. 1999;
40: 2657

Kiyomori A, Marcoux JF, Buchwald SL.
Tetrahedron Lett. 1999;
40: 2657

Download Bibliographical Data

Access: