DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Hong G, Yuan J, Pan G, Wang Z, Yang L, Xiao Y, Mao P, Zhang X.
Org. Chem. Front. 2019;
6: 1173

Hong G, Yuan J, Pan G, Wang Z, Yang L, Xiao Y, Mao P, Zhang X.
Org. Chem. Front. 2019;
6: 1173

Download Bibliographical Data

Access: