DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Hazra CK. Irran E. Oestreich M.
Eur. J. Org. Chem. 2013; 4903

Hazra CK. Irran E. Oestreich M.
Eur. J. Org. Chem. 2013; 4903

Download Bibliographical Data