DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Kosugi H. Konta H. Uda H.
J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1985; 211

Kosugi H. Konta H. Uda H.
J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1985; 211

Download Bibliographical Data