DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Klare HF. T. Oestreich M. Ito J.-I. Nishiyama H. Ohki Y. Tatsumi K.
J. Am. Chem. Soc. 2011;
133: 3312

Klare HF. T. Oestreich M. Ito J.-I. Nishiyama H. Ohki Y. Tatsumi K.
J. Am. Chem. Soc. 2011;
133: 3312

Download Bibliographical Data

Access: