DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Ivanova OA, Budynina EM, Skvortsov DA, Limoge M, Bakin AV, Chagarovskiy AO, Trushkov IV, Melnikov MYa.
Chem. Commun. 2013;
49: 11482

Download Bibliographical Data

Access: