DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Sato R, Saito S, Chiba H, Goto T, Saito M.
Chem. Lett. 1986; 349

Bibliographische Angaben herunterladen