DOI: 10.1055/s-00000054

Pharmacopsychiatry

Issue 03 · Volume 51 · May 2018 DOI: 10.1055/s-008-39943

Review

Original Paper

82
Yoshida, Kazunari; Uchida, Hiroyuki; Suzuki, Takefumi; Watanabe, Masahiro; Yoshino, Nariyasu; Houchi, Hitoshi; Mimura, Masaru; Fukuoka, Noriyasu: Prediction Model of Serum Lithium Concentrations
89
van Dijk, Floor; de Wit, Iris; Blankers, Matthijs; Sommer, Iris; de Haan, Lieuwe: The Personal Antipsychotic Choice Index
100
Li, Xian-Bin; Zheng, Wei; Ning, Yu-Ping; Cai, Dong-Bin; Yang, Xin-Hu; Ungvari, Gabor S.; Ng, Chee H.; Wang, Chuan-Yue; Xiang, Yu-Tao: Erythropoietin for Cognitive Deficits Associated with Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depression: A Systematic Review

Letter to the Editor