DOI : 10.1055/s-00000012

Endoscopy

Issue 04 · Volume 51 · April 2019 DOI: 10.1055/s-009-42585

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)
ESGE Days 2019
Prague, Czech Republic, 04.–06.04.2019

Chairman: Thierry Ponchon (France)