DOI: 10.1055/s-00000017

Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes

Issue 03 · Volume 126 · March 2018 DOI: 10.1055/s-008-39365

Article

134
Zhou, Huanhuan; Wang, Xiaoyun; Zhu, Junya; Fish, Anne; Kong, Weimin; Li, Fan; Liu, Lin; Yuan, Xiaodan; Gao, Xin; Lou, Qingqing: Relation of Carotid Artery Plaque to Coronary Heart Disease and Stroke in Chinese Patients: Does Hyperglycemia Status Matter?
148
168
Dagistanli, F. K.; Ozkaya, H. M.; Kucukyoruk, B.; Biceroglu, H.; Metin, D.; Gazioglu, N.; Oz, B.; Kadioglu, P.; Ozturk, M.: Preoperative Somatostatin Analogue Treatment Might Trigger Apoptosis and Autophagy in Tumor Tissues of Patients with Acromegaly: A Pilot Study
176
Livingston, Mark; Jones, Richard; Hackett, Geoff; Donnahey, Gemma; Moreno, Gabriela YC; Duff, Christopher J.; Heald, Adrian H.: Screening for Hypogonadism in Primary Healthcare: How to do this Effectively
182
187
Ma, Junhua; Sun, Fei; Wang, Jingnan; Jiang, He; Lu, Jiancan; Wang, Xing; Zhang, Jichen; Shi, Chao; You, Wen; Li, Xiangqi; Zhu, Hongling; Gu, Mingjun: Effects of Aldosterone on Chemerin Expression And Secretion in 3T3-L1 Adipocytes

Methods and Techniques