DOI: 10.1055/s-00000013

Endoskopie heute

LinksSchließen

Referenz

Liu J, Wang W, Jing T et al.
In vitro influence of multi-frequency focused ultrasound on the ultrastructure of Echinococcus granulosus hydatid cysts.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi 2009;
27 (03) 201-5

Bibliographische Angaben herunterladen

Suchen in: