DOI: 10.1055/s-00040446

International Journal of Practical Otolaryngology

Issue 01 · Volume 05 · January 2022 DOI: 10.1055/s-012-52784

Original Article

e1
Furukawa, Shogo; Nishikawa, Shuji; Higashino, Masaaki; Terada, Tetsuya; Kawata, Ryo: Evaluation of Postoperative Bleeding after Thyroid Surgery
e39
Oki, Yamato; Kuwahara, Tatsu; Hukui, Kenta; Kijima, Natsumi; Yamada, Masahiro; Ninomiya, Hiroaki; Matsumoto, Yu; Sato, Kaname; Isono, Yasuhiro; Niwa, Kazutomo; Hatakeyama, Hiromitsu; Oridate, Nobuhiko: Predictors of Pain in Patients with Noninvasive Fungal Sinusitis
e45
Hosoya, Kei; Komachi, Taro; Sugimoto, Maki; Yoshino, Ayaho; Kuya, Junko; Okubo, Kimihiro: Using Virtual Reality to Teach Sinus Anatomy