DOI: 10.1055/s-00000025

Hormone and Metabolic Research

Issue 03 · Volume 50 · March 2018 DOI: 10.1055/s-008-39269

Review

179
Feng, Yajuan; Mao, Zhi-gang; Wang, Xin; Du, Qiu; Jian, Mengyao; Zhu, Dimin; Xiao, Zheng; Wang, Hai-jun; Zhu, Yong-hong: MicroRNAs and Target Genes in Pituitary Adenomas

Erratum

e3
Feng, Yajuan; Mao, Zhi-gang; Wang, Xin; Du, Qiu; Jian, Mengyao; Zhu, Dimin; Xiao, Zheng; Wang, Hai-jun; Zhu, Yong-hong: MicroRNAs and Target Genes in Pituitary Adenomas

Review

Endocrine Care

Erratum

Endocrine Care

236
Abdi, Hengameh; Gharibzadeh, Safoora; Tasdighi, Erfan; Amouzegar, Atieh; Mehran, Ladan; Tohidi, Maryam; Azizi, Fereidoun: Associations Between Thyroid and Blood Pressure in Euthyroid Adults: A 9-Year Longitudinal Study
250