Ultraschall Med 2013; 34(1): 106
DOI: 10.1055/s-0032-1319224
SRUMB Newsletter
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Curs European de tip Endorsed – “Actualităţi în ultrasonografie: CEUS, elastografie, ecoendoscopie” şi “a XVI-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie”

Further Information

Publication History

Publication Date:
28 February 2013 (online)

Oradea, 30 mai–1 iunie 2013

Oradea va fi, în acest an, gazda celei de-a XVI-a Conferinţe Naţionale de Ultrasonografie, manifestare care, conform tradiţiei, are loc în ultima săptămână a lunii mai. Calitatea de gazde ne onorează şi, în acelaşi timp, ne obligă la o abordare profesională şi socială la standarde ridicate. Sperăm ca această manifestare să rămână una de referinţă, atât în ceea ce priveşte tematica abordată, cât şi rezonanţa dumneavoastră cu spaţiul ospitalier bihorean. Ca în fiecare an, lucrările conferinţei şi ale cursului se vor desfăşura sub egida SRUMB şi sub auspiciile Societăţii Europene de Ultrasonografie; anul acesta gazdă va fi Universitatea din Oradea. Vom avea invitaţi de seamă, atât din ţară, cât şi de peste hotare, pe care avem onoarea să-i numim prieteni, oameni care, în timp, au oferit acestei manifestări un caracter emblematic, pe care îi simţim aproape şi ale căror nume vor conferi lucrărilor garanţia calităţii.