Ultraschall Med 2013; 34(1): 104-105
DOI: 10.1055/s-0032-1319223
NFUD Flaggermusen
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD Symposium i Sandefjord, 17.–19. april 2013

Further Information

Publication History

Publication Date:
28 February 2013 (online)

NFUD sitt årlige symposium arrangeres i Sandefjord fra 17. til 19. april 2013. Arrangementkomiteen med Beatrice Rüger i spissen og styret presenterer her programmet, som også er lagt ut på foreningens nettsider (www.nfud.no). Fristen for å sende inn abstrakt for frie foredrag er 1. april 2013.

Styret vil samtidig minne om forskerstipendiet som utløses årlig av NFUD i forbindelse med symposiet. I fjor søkte dessverre ingen. Vi oppfordrer derfor alle, som er i gang med eller planlegger prosjekter innen ultralyd, å søke. Fristen for å søke forskningsstipendet er 1. mars 2013.

Program, informasjon om påmelding, frister og forskerstipend legges også ut på nettsiden www.nfud.no. Som tidligere kommer Gyro Conference (www.gyro.no) til å ha ansvar for påmelding og organisasjon rundt kongressen.

Vel møtt!