DOI: 10.1055/s-00053143

Chinese medicine and natural products

Most viewed articles in the last 3 months.

4
Liu, Bin; Wang, Zhongmin; Guo, Jinhe; Wu, Honglei; Zhang, Kai; Yu, Tao; Du, Zhengguang; Zhao, Wenxia; Jin, Long; Liu, Chongzhong; Fu, Zan; Sun, Jiangguang; Gao, Kun; Shao, Haibo; Feng, Duiping; Shen, Dongfeng; Jia, Hongling; Li, Yuliang: Expert Consensus on the Interventional Treatment of Choledocholithiasis with Integrative Medicine
7
Miao, Jinxin; Xu, Hongen; Tian, Yongan; Wang, Jianyao; Tang, Wenxue; Wang, Yaohe; Miao, Mingsan; Liu, Jianbo; Xue, Xia; Guo, Yongjun: COVID-19 Resulting in Potential Hearing Damage of Rodents