DOI: 10.1055/s-00043364

Pharmaceutical Fronts

Die in den letzten 3 Monaten am häufigsten aufgerufenen Artikel.

1
Zhao, Yan-Qi; Li, Li-Jun; Zhou, Er-Fen; Wang, Jiang-Yue; Wang, Ying; Guo, Lin-Miao; Zhang, Xin-Xin: Lipid-Based Nanocarrier Systems for Drug Delivery: Advances and Applications
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/202202/10-1055-s-0042-1751036-i2200014re-toc.jpg
2
Babili, Fatiha EL; Nigon, Clotilde; Lacaze, Li; Millé, Juliette; Masiala, Anthony; Simm, Jennifer; Lamade, Virginie M.; Haj, Amal Ait El: A New Colorimetric DPPH Radical Scavenging Activity Method: Comparison with Spectrophotometric Assay in Some Medicinal Plants Used in Moroccan Pharmacopoeia
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/202202/10-1055-s-0042-1748031-i2100048oa-toc.jpg
5
Zhang, Meng; Liu, Chun-Feng; Chen, Xiao-Yan; Yang, Li-Na; Zhu, Chun-Mei; Teng, Jian-Hao; Wu, Hao-Xiang; Zhang, Fu-Li: Effect of Oxygen and Water on the Stability of Imipenem and Cilastatin Sodium for Injection
8
Chen, Hui; Chen, Jun-Sheng; Paerhati, Pameila; Jakos, Tanja; Bai, Si-Yi; Zhu, Jian-Wei; Yuan, Yun-Sheng: Strategies and Applications of Antigen-Binding Fragment (Fab) Production in Escherichia coli
9
Lv, Jia-Xiang; Ding, Ya-Qi; Huang, Chen-Ming; Guo, Ling-Ling; Fang, Jia-Li; Jia, Xian; Zhang, Wen-He; You, Song; Qin, Bin: Enzyme- and Chemo-enzyme-Catalyzed Stereodivergent Synthesis
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/202203/10-1055-s-0042-1755556-i2200020re-toc.jpg