DOI: 10.1055/s-00025476

Endoscopy International Open

The 10 most popular articles of the last month.

1
Yang, Dennis; Samarasena, Jason B.; Jamil, Laith H.; Chang, Kenneth J.; Lee, David; Ona, Mel A.; Lo, Simon K.; Gaddam, Srinivas; Liu, Quin; Draganov, Peter V.: Endoscopic ultrasound-guided through-the-needle microforceps biopsy in the evaluation of pancreatic cystic lesions: a multicenter study
2
Tanisaka, Yuki; Ryozawa, Shomei; Mizuide, Masafumi; Kobayashi, Masanori; Fujita, Akashi; Minami, Kazuhiro; Kobatake, Tsutomu; Omiya, Kumiko; Iwano, Hirotoshi; Araki, Ryuichiro: Usefulness of the “newly designed” short-type single-balloon enteroscope for ERCP in patients with Roux-en-Y gastrectomy: a pilot study
3
Agarwal, Amol; Benias, Petros; Brewer Gutierrez, Olaya I.; Wong, Vivien; Hanada, Yuri; Yang, Juliana; Villgran, Vipin; Kumbhari, Vivek; Kalloo, Anthony; Khashab, Mouen A.; Chiu, Philip; Ngamruengphong, Saowanee: Endoscopic suturing for management of peptic ulcer-related upper gastrointestinal bleeding: a preliminary experience
4
Tsuji, Shigetsugu; Takeda, Yasuhito; Tsuji, Kunihiro; Yoshida, Naohiro; Takemura, Kenichi; Yamada, Shinya; Doyama, Hisashi: Clinical outcomes of the “resect and discard” strategy using magnifying narrow-band imaging for small (< 10 mm) colorectal polyps
5
Chantarojanasiri, Tanyaporn; Yamamoto, Natsuyo; Nakai, Yousuke; Saito, Tomotaka; Saito, Kei; Hakuta, Ryunosuke; Ishigaki, Kazunaga; Takeda, Tsuyoshi; Uchino, Rie; Takahara, Naminatsu; Mizuno, Suguru; Kogure, Hirofumi; Matsubara, Saburo; Tada, Minoru; Isayama, Hiroyuki; Koike, Kazuhiko: Comparison of early and delayed EUS-guided drainage of pancreatic fluid collection
6
De Moura, Diogo Turiani Hourneaux; Ribeiro, Igor Braga; Coronel, Martin; De Moura, Eduardo Turiani Hourneaux; Carvalho, Joana Rita; Baba, Elisa Ryoka; De Moura, Eduardo Guimarães Hourneaux: Primary adenocarcinoma arising in esophageal colon interposition for corrosive esophageal injury: a case report and review of the literature
7
Watari, Jiro; Kobayashi, Masaya; Nakai, Keisuke; Ito, Chiyomi; Tamura, Akio; Ogawa, Tomohiro; Yamasaki, Takahisa; Okugawa, Takuya; Kondo, Takashi; Kono, Tomoaki; Tozawa, Katsuyuki; Tomita, Toshihiko; Oshima, Tadayuki; Fukui, Hirokazu; Morimoto, Takeshi; Miwa, Hiroto: Objective image analysis of non-magnifying image-enhanced endoscopy for diagnosis of small depressed early gastric cancers
8
Akizue, Naoki; Matsumura, Tomoaki; Maruoka, Daisuke; Ishikawa, Kentaro; Hang, Dao Viet; Okimoto, Kenichiro; Saito, Keiko; Nakagawa, Tomoo; Arai, Makoto; Kato, Naoya: Novel three-dimensional imaging system may facilitate gastric endoscopic submucosal dissection procedure: an ex vivo animal study
9
Tanabe, Hiroki; Ando, Katsuyoshi; Ohdaira, Hironori; Suzuki, Yutaka; Konuma, Ichiro; Ueno, Nobuhiro; Fujiya, Mikihiro; Okumura, Toshikatsu: Successful medical treatment for a Crohn’s disease patient with a perforation by a second-generation patency capsule
10
Okada, Tetsuhiro; Iwano, Hirotoshi; Ono, Yusuke; Karasaki, Hidenori; Sato, Takayuki; Yamada, Masataka; Omori, Yuko; Sato, Hiroki; Hayashi, Akihiro; Kawabata, Hidemasa; Goto, Takuma; Sasajima, Junpei; Takauji, Shuhei; Nagashima, Kazuo; Mizukami, Yusuke; Okumura, Toshikatsu: Utility of “liquid biopsy” using pancreatic juice for early detection of pancreatic cancer