DOI: 10.1055/s-00025476

Endoscopy International Open

The 10 most popular articles of the last month.

1
Ribeiro, Igor Braga; Bernardo, Wanderley Marques; Martins, Bruno da Costa; de Moura, Diogo Turiani Hourneaux; Baba, Elisa Ryoka; Josino, Iatagan Rocha; Miyajima, Nelson Tomio; Coronel Cordero, Martin Andrés; Visconti, Thiago Arantes de Carvalho; Ide, Edson; Sakai, Paulo; de Moura, Eduardo Guimarães Hourneaux: Colonic stent versus emergency surgery as treatment of malignant colonic obstruction in the palliative setting: a systematic review and meta-analysis
3
Sasanuma, Seiko; Ohtsuka, Kazuo; Kudo, Shin-ei; Ogata, Noriyuki; Maeda, Yasuharu; Misawa, Masashi; Mori, Yuichi; Kudo, Toyoki; Hisayuki, Tomokauzu; Wakamura, Kunihiko; Hayashi, Takemasa; Katagiri, Atsushi; Miyachi, Hideyuki; Baba, Toshiyuki; Ishida, Fumio: Narrow band imaging efficiency in evaluation of mucosal healing/relapse of ulcerative colitis
4
Matsunami, Yukitoshi; Itoi, Takao; Sofuni, Atsushi; Tsuchiya, Takayoshi; Kamada, Kentaro; Tanaka, Reina; Tonozuka, Ryosuke; Honjo, Mitsuyoshi; Mukai, Shuntaro; Fujita, Mitsuru; Yamamoto, Kenjiro; Asai, Yasutsugu; Kurosawa, Takashi; Tachibana, Shingo; Nagakawa, Yuichi: Evaluation of a new stent for EUS-guided pancreatic duct drainage: long-term follow-up outcome
5
Visentini-Scarzanella, Marco; Kawasaki, Hiroshi; Furukawa, Ryo; Bonino, Marco Augusto; Arolfo, Simone; Lo Secco, Giacomo; Arezzo, Alberto; Menciassi, Arianna; Dario, Paolo; Ciuti, Gastone: A structured light laser probe for gastrointestinal polyp size measurement: a preliminary comparative study
6
Nakano, Arihiro; Hirooka, Yoshiki; Yamamura, Takeshi; Watanabe, Osamu; Nakamura, Masanao; Funasaka, Kohei; Ohno, Eizaburo; Kawashima, Hiroki; Miyahara, Ryoji; Goto, Hidemi: Comparison of the diagnostic ability of blue laser imaging magnification versus pit pattern analysis for colorectal polyps
9
Iino, Chikara; Shimoyama, Tadashi; Igarashi, Takasato; Aihara, Tomoyuki; Ishii, Kentaro; Sakamoto, Juichi; Tono, Hiroshi; Fukuda, Shinsaku: Comparable efficacy of endoscopic transpapillary gallbladder drainage and percutaneous transhepatic gallbladder drainage in acute cholecystitis
10
Konings, Ingrid C.A.W.; Cahen, Djuna L.; Harinck, Femme; Fockens, Paul; van Hooft, Jeanin E.; Poley, Jan-Werner; Bruno, Marco J.: Evolution of features of chronic pancreatitis during endoscopic ultrasound-based surveillance of individuals at high risk for pancreatic cancer