DOI: 10.1055/s-00035026

Applied Clinical Informatics

Referenz

Johnsen J, Rotvold G.
Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse-og omsorgsektoren.
2009

Bibliographische Angaben herunterladen

Suchen in: