DOI: 10.1055/s-00035026

Applied Clinical Informatics

References

Johnsen J, Rotvold G.
Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse-og omsorgsektoren.
2009

Download Bibliographical Data

Search in: