DOI: 10.1055/s-00028728

Indian Journal of Neurosurgery

References

Liu Z, Jiao Q, Xu J, Wang X, Li S, You C.
Spontaneous spinal epidural hematoma: Analysis of 23 cases.

Surg Neurol 2008;
69: 253-260

Liu Z, Jiao Q, Xu J, Wang X, Li S, You C.
Spontaneous spinal epidural hematoma: Analysis of 23 cases.

Surg Neurol 2008;
69: 253-260

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: