DOI: 10.1055/s-00000104

Zentralblatt für Chirurgie

References

Hanyu F, Nakamura K, Yoshikawa T.
Radical operation for carcinoma of the biliary tract (hepatoligamentopancreatoduodenektomy) (Artikel auf Japanisch). 
Surg Ther 1988; 59: 19-24  

Download Bibliographical Data

Search in: