DOI: 10.1055/s-00000112

ZWR - Das Deutsche Zahnärzteblatt

References

Xu KQ, Wang YU.
Advanced tooth wear and restoration.

Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 1994;
29 (02) 112-114

Download Bibliographical Data

Search in: