DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Guo J, Xu Y, Jin S, Chen L, Kaji T, Honsho Y, Addicoat MA, Kim J, Saeki A, Ihee H, Seki S, Irle S, Hiramoto M, Gao J, Jiang D.
Nat. Commun. 2013;
4: 2736

Download Bibliographical Data

Access:
Access: