DOI: 10.1055/s-00029028

Journal of Pediatric Infectious Diseases

References

Özata FZ, Kapusuz S.
Aşı kararsızlığı ve aşı reddi konusuna sosyal pazarlama bakış açısından çözüm önerileri.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2019;
20 (01) 65-83

Download Bibliographical Data

Search in: