DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Yin Q, Tong R, Xu Y, Baek K, Dobrucki LW, Fan TM, Cheng J.
Biomacromolecules 2013;
14: 920

Download Bibliographical Data

Access:
Access: