DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Zhuang XL, Yu HY, Tang ZH, Oyaizu K, Nishide H, Chen XS.
Chin. J. Polym. Sci. 2011;
29: 197

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: