DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Zhang Z, Yin L, Xu Y, Tong R, Lu Y, Ren J, Cheng J.
Biomacromolecules 2012;
13: 3456

Download Bibliographical Data

Access:
Access: