DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Lu Y, Yin L, Zhang Y, Zhonghai Z, Xu Y, Tong R, Cheng J.
ACS Macro Lett. 2012;
1: 441

Download Bibliographical Data

Access:
Access: