DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Jiang JX, Cui YQ, Lu YG, Zhang B, Pan XB, Wu JC.
Macromolecules 2020;
53: 946

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: