DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Wang C, Li P, Zhang S, Zhang G, Tan S, Wu Y, Watanabe M.
Macromolecules 2020;
53: 4901

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: