DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Yang W, Zhu W, Zhou W, Liu H, Xu Y, Fan J.
J. Fluoresc. 2012;
22: 1383

Download Bibliographical Data

Access:
Access: