DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Meng D, Liu G, Xiao C, Shi Y, Zhang L, Jiang L, Baldridge KK, Li Y, Siegel JS, Wang Z.
J. Am. Chem. Soc. 2019;
141: 5402

Download Bibliographical Data

Access:
Access: