DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Lu RQ, Zheng YQ, Zhou YN, Yan XY, Lei T, Shi K, Zhou Y, Pei J, Zoppi L, Baldridge KK, Siegel JS, Cao XY.
J. Mater. Chem. A 2014;
2: 20515

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: