DOI: 10.1055/s-00042120

International Journal of Recent Surgical and Medical Sciences

Referenz

Liu B, Wang QF, Yu JH, Wang DG, Zhang Y, Xu YC.
Giant abdominal liposarcoma: a case report.

Zhongguo Laonianxue Zazhi 2013;
33: 452

Bibliographische Angaben herunterladen