DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Xue B, Li Y, Yang F, Zhang C, Qin M, Cao Y, Wang W.
Nanoscale 2014;
6: 7832

Download Bibliographical Data

Access:
Access: