DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

References

Reddy NB, Zyryanov GV, Reddy GM, Balakrishna A, Padmaja A, Padmavathi V, Reddy CS, Garcia JR, Sravya G.
J. Heterocycl. Chem. 2019;
56: 589

Download Bibliographical Data

Access: