DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Wang P, Verma P, Xia G, Shi J, Qiao JX, Tao S, Cheng PT. W, Poss MA, Farmer ME, Yeung K.-S, Yu J.-Q.
Nature 2017;
551: 489

Download Bibliographical Data